OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 24.09.2023 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 24.09.2023 XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. „Synod” Parafialny: Przed tygodniem w niedzielę 17 września w tej świątyni odbyła się inauguracja „synodu” parafialnego. W tym czasie trwa studium nadesłanych materiałów. Już na pierwszych stronicach Dokumentu końcowego znajdujemy znamienne spostrzeżenie: „Obok »klasycznych« miar życia Kościoła (np. dominicantes czy communicantes) pojawiło się pytanie o liczbę participantes i responsabiles – osób, które w Kościele są traktowane podmiotowo – chcą i mogą podejmować za kościół współodpowiedzialność” (s. 7-8). To jest – jak się wydaje – jest jeden z celów, jakie stają przed „synodem” parafialnym. W Dokumencie końcowym znajdujemy również bardzo mocne wezwanie: „Potrzebujemy w ewangelizacji wrócić do Biblii! /…/ W rekolekcjach i codziennych homiliach” (s. 17). Utożsamiamy się z tym wezwaniem. Pewnie niektórzy już zauważyli, że w minionym tygodniu zostały wprowadzone krótkie homilie podczas Mszy św. wieczornej. Chcemy je kontynuować.
 2. Przed nami odpust św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Już w przyszłą niedzielę 1 października będziemy obchodzić święto patronalne tej parafii – uroczystość św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Centralna Msza św. z procesją eucharystyczną odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 12.00. Natomiast kapłani z dekanatu zostali zaproszeni na Mszę św. w wigilię uroczystości w sobotę 30 września o godz. 18.00.
 3. Odpust trzeba przygotować: Każde święto trzeba jednak przygotować. Prosimy o pomoc w:
  • niesieniu sztandarów podczas procesji: prosimy o dyspozycyjność ze strony mężczyzn, którzy zostaną poproszeni o pomoc w dniu uroczystości
  • przygotowanie ciast: po Mszy św. w dniu odpustu chcielibyśmy się przez chwilę spotkać po procesji eucharystycznej. Prosimy zatem o pomoc w przygotowaniu ciast. Tych, którzy mogliby przygotować jedno ciasto prosimy o zgłoszenie do członków róż żywego różańca, którzy dzisiaj są obecni przy drzwiach kościoła w niebieskich strojach. Zgłoszenie jest potrzebne po to, aby całą akcję można było skoordynować.
 4. Wspomnienie bł. Kaspra Stanggassingera: W najbliższy wtorek 26 września w kościołach redemptorystów jest obchodzone wspomnienie bł. Kaspra Stangassingera, redemptorysty. Jest patronem wychowawców młodzieży.
 5. Wieczernik Trybunalski: Ojcowie Jezuici zapraszają na pierwszy powakacyjny Wieczernik Trybunalski w sobotę 30 września (rozpoczęcie o godz. 15.oo w salce domu zakonnego). Tematem będzie: „Droga wiary: Abraham”. Konferencję wygłosi o. Grzegorz Ginter rektor sankturium.
 6. Modlitwa za Ojczyznę: Zbliżają się wybory parlamentarne. To jest zawsze ważny moment w historii Ojczyzny. Zachęcamy do modlitwy w intencji Ojczyzny. W tej intencji do dnia wyborów na zakończenie Mszy św. w niedziele będziemy śpiewać „Boże coś Polskę”, a w dni powszednie odmówimy modlitwę „Pod Twoją obronę”.
 7. Goście z Ukrainy: Pracujący jeszcze niedawno w tej parafii ks. Sławomir Susik zarekomendował przyjęcie p. Ewy Turskiej-Woźniak, która od dwóch lat zajmuje się siedmioma rodzinami z Ukrainy. Podjęły trud napisania i wydania książki, która odzwierciedla ich przeżycia związane z zaistniałą sytuacją. Książka zawiera opis drogi, którą zmuszone były pokonać. Dystrybuują tę książkę przy parafiach (koszt 25 zł), a uzyskane środki stanowią źródło ich utrzymania. Książka będzie do nabycia przy wyjściu z kościoła w niedzielę do godz. 13.00.
 8. Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania: Młodzież z klas VII, VIII szkół podstawowych oraz młodzież z klas I szkół średnich gromadzi się dzisiaj w niedzielę 24 września na Mszy św. o godz. 18.oo. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie inaugurujące kolejny rok przygotowania się do sakramentu bierzmowania.
 9. Taca inwestycyjna: Taca zbierana w przyszłą niedzielę 1 października, jako pierwszą niedzielę miesiąca, będzie przeznaczona n cele inwestycyjne parafii. We wrześniu 2023 na cele inwestycyjne zgromadziliśmy kwotę w wysokości 6.655 zł (taca dnia 03.09.2023: 6.555 zł; ofiara: 100 zł). Przypomnę, że trwają rozmowy, a nawet więcej: trwa namysł z projektantem w sprawie koncepcji zabezpieczenia dzwonnicy. Chodzi zarówno o względy funkcjonalne, jak i estetyczne. Wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli wystąpić z formalnym zgłoszeniem zamierzenia budowlanego do Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 10. W październiku czeka nas kilka zbiórek pieniężnych na następujące cele:
  • niedziela 1 października: taca na cele inwestycyjne parafii
  • niedziela 8 października: taca na seminarium duchowne
  • niedziela 15 października: zbiórka do puszek na „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia”
  • niedziela 22 października: taca na misje
 11. Budżet partycypacyjny: Jak co roku odbywa się głosowanie dotyczące Budżetu Obywatelskiego. Każdy mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego może oddać aż 5 głosów na inwestycje, które chciałby, aby były w kolejnym roku zrealizowane z funduszu miasta. Wśród wielu inwestycji zgłoszonych do konkursu, w jednej z kategorii, tej oświatowej- jest również modernizacja boiska szkolnego przy znajdującej się na terenie tej parafii Szkoły Podstawowej numer 13. Jest to projekt numer 8. Trzynastka już od kilku lat stara się o głosy w budżecie obywatelskim. Niestety szkoła ta jest najmniejszą w mieście. Większość szkół w Piotrkowie ma już nawet po dwa nowoczesne boiska, w tym place lekkoatletyczne – Szkoła Podstawowa nr 13 ma wciąż asfaltowe boisko. Jeżeli ktoś uważa, ze boisko dla dzieci i młodzieży jest ważną sprawą dla społeczności lokalnej, to może poprzeć te inicjatywę oddając swój głos przy wejściu do kościoła albo na stronie www.piotrkowianiedecyduja.pl. Zbierane są tylko bezpieczne dane. Głosowanie kończy się jutro w poniedziałek 25 września i dlatego można głosować jedynie dzisiaj lub jutro.
 12. Komunikaty Wydziału Duszpasterstwa Kurii Archidiecezji Łódzkiej:
  • Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi. Tematem tegorocznych zajęć jest: Nowy Testament jako wypełnienie Starego Testamentu. Wykłady będą realizowane w formie zjazdów jeden raz w miesiącu od października do czerwca. Szczegóły na stroniewww.ekumenicznaszkolabiblijna.pl
  • Zapraszamy wszystkich członków wspólnoty Wieczernik Modlitwy za Kapłanów
   i „Margaretek” na Mszę św., która będzie sprawowana w sobotę 7 października br.
   o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Antoniego w Łodzi (Bałuty). Spotkanie rozpocznie nabożeństwo różańcowe o godz. 11.00.
Msze święte

Niedziele i święta 7:00 9:00 10:30 12:00 18:00 (spowiedź w trakcie Mszy Św.)

Dni powszednie 7:00 18:00 (spowiedź w trakcie Mszy Św.)

Spowiedź w wakacje przed Mszą Św. i po jej zakończeniu gdy taka jest potrzeba.

Kancelaria

pon. 15:00 - 17:00
wt. 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
śr. 15:00 - 17:00
czw. 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
pt. 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00

W wakacje kancelaria czynna od pn. do pt. w godz. 15:00 - 17:00