OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 08.10.2023 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 08.10.2023 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A

 1. Nabożeństwa różańcowe: Wraz z początkiem października rozpoczęły się nabożeństwa różańcowe. Odbywają się codziennie o godz. 17.15. Po nabożeństwie odbędzie się obrzęd Komunii św. dla tych, którzy nie mogą zatrzymać się, aby wziąć udział we Mszy św. o godz. 18.oo. Zachęcamy rodziców, aby w różaniec wdrażali również dzieci. Dzieci gromadzą się na modlitwie różańcowej we wtorki i czwartki o godz. 17.15. Proponujemy również plan minimum dla każdego mieszkańca parafii: niech każdy z nas zdobędzie się na udział w nabożeństwie różańcowym przynajmniej jeden raz w październiku. Oczywiście, zachęca się, by przybywać częściej, nawet codziennie. Mowa jest o planie minimum: każdy przynajmniej jeden raz na nabożeństwie różańcowym w październiku.
 2. Modlitwa za Ojczyznę w przededniu wyborów parlamentarnych: Zbliżają się wybory parlamentarne. To jest zawsze ważny moment w historii Ojczyzny. Zachęcamy do modlitwy w intencji Ojczyzny. W tej intencji do dnia wyborów na zakończenie Mszy św. w niedziele będziemy śpiewać „Boże coś Polskę”, a w dni powszednie odmówimy modlitwę „Pod Twoją obronę”.
  Katolicy nie mogą pozostać obojętni. Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”.
  Zachęcamy do zainteresowania się różnymi przedstawianymi propozycjami i wartościami, by móc świadomie opowiedzieć się po stronie jednej z nich. Każdy winien dokonać takiego rozeznania we własnym sumieniu. Rada ds. Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski zwróciła uwagę przede wszystkim na potrzebę troski o dobro wspólne. Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość. Ponadto sformułowała kilka wartości, które określiła jako nienegocjowalne. Należą do nich:
  • bezwarunkowe opowiedzenie po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu
  • ochrona praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci.
  • prymat rodziców w wychowaniu swoich dzieci
  • wolność sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”
  • sprzeciw wobec pokusy budowania świata „tak, jakby Boga nie było”
  • zaangażowanie na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;
  • troska o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”
  „Kwestie te – czytamy w dokumencie Rady ds. Spraw Społecznych KEP z dnia 21.09.2023 – stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”.
  Biskupi zwracają również uwagę, że „w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik”.
 3. Ministranci: Każdego tygodnia kolejni chłopcy zgłaszają się jako kandydaci na ministrantów. Zgłoszenia ciągle są przyjmowane przez o. Dominika Króla (tel. 573 207 501).
 4. Koło Przyjaciół Radia Maryja: Przypominamy, że przy parafii od blisko 30 lat działa Koło Przyjaciół Radia Maryja. Jego członkowie zapraszają na comiesięczną Mszę św. w intencji Radia Maryja i dzieł z nim związanych, jak również wszystkich ofiarodawców w najbliższy wtorek 10 października o godz. 18.oo (taka modlitwa odbywa się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18.oo). Po Mszy św., zarówno wieczornej jak i porannej, można złożyć swój dar na potrzeby Radia Maryja. Ofiary te będą przekazane za pośrednictwem parafii dla Radia Maryja w Toruniu.
 5. Chór parafialny – zgłoszenia: Informujemy, że rodzi się chór parafialny. Poprowadzi go organista tutejszej parafii p. Michał Daleszczyk. Próby będą się odbywały w środy ok. godz. 18.40 (po Mszy św. wieczornej) w sali różańcowej k. zakrystii. Pojawiły się już pierwsze zgłoszenia członków chóru. Chętnych, którzy posiadają minimalny słuch muzyczny prosimy o zgłoszenie lub po prostu przybycie na pierwszą próbę w najbliższą środę 11 października po Mszy św. wieczornej do sali różańcowej k. zakrystii.
 6. Poradnia Rodzinna: Przypominamy, że przy tutejszej parafii działa Poradnia Życia Rodzinnego, której przewodzi p. Daria Kowalczyk. Poradnia Rodzinna służy narzeczonym, którzy poszukują miejsca dla odbycia obowiązkowych przed ślubem konsultacji z doradcą życia rodzinnego. Poradnia służy pomocą również rodzinom (rodzicom, dzieciom itd.) w pokonywaniu trudności, jakie niesie codzienność. Może pomóc w poprawie komunikacji między małżonkami. Kontakt: 600 233 468.
 7. Lektorzy podczas Mszy św.: Celebracja Mszy św. domaga się zaangażowania wszystkich. Najpierw jest to zaangażowanie serca, które składane na ołtarzu wraz z chlebem i winem staje się darem składanym Ojcu wraz z ofiarą Jezusa Chrystusa. Eucharystia domaga się również czynnego udziału w szeregu posług. Jedną z posług liturgicznych jest posługa lektora. Zauważyliśmy, że nie na wszystkich Mszach św., gdy nie ma ministrantów, znajdują się osoby gotowe do proklamacji pierwszego czytania, śpiewu psalmu czy odczytania wezwań modlitwy wiernych. Już w minionym tygodniu niektórzy z wiernych zostali poproszeni o zaangażowanie się w tę posługę. Ufamy, że znajdą również inni, którzy zechcą podjąć się tej posługi – prosimy o zgłoszenie się osób zainteresowanych. Jest ważne, aby wielu z nas zechciało uczestniczyć w tej posłudze.
 8. Boisko dla Szkoły Podstawowej nr 13: Dziękujemy wszystkim, którzy w minionym tygodniu poparli ideę realizacji projektu boiska sportowego dla dzieci. Informujemy, że decyzją mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego znajdująca się na terenie parafii Szkoła Podstawowa nr 13 będzie realizowała boisko dla dzieci, a inwestycja ta zostanie sfinansowana ze środków budżetu partycypacyjnego miasta. Dzieci, ich rodzice oraz grono pedagogiczne pragną podziękować wszystkim, którzy oddali swój głos w tej sprawie.
 9. Wypominki: W kancelarii parafialnej można już zgłaszać imiona zmarłych, za których będziemy się modlić podczas nabożeństw wypominkowych w listopadzie i przez cały rok.
 10. Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania: Dzisiaj upływa termin zgłoszeń młodzieży z klas VII, VIII szkół podstawowych oraz młodzieży z klas I szkół średnich do sakramentu bierzmowania. W celu zgłoszenia można skorzystać z formularza na stronie parafii.
 11. Korepetycje dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce: W ramach pomocy charytatywnej parafii i zatroskania o siebie nawzajem umożliwiamy bezpłatne korepetycje z fizyki oraz matematyki na poziomie szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce. Zajęcia będą się odbywały w soboty w godz. 10-11. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 725 049 669.
 12. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie: Msza św. z modlitwą o uzdrowienie odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej w Piotrkowie Trybunalskim (kościół Ojców Jezuitów) w najbliższy wtorek 10 października o godz. 18.3o.
 13. Taca na WSD w Łodzi: Taca zbierana w dniu dzisiejszym przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W październiku czeka nas jeszcze kilka zbiórek na:
  a. niedziela 15 października: zbiórka do puszek na „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia”
  b. niedziela 22 października: taca na misje
 14. Msza św. W intencji Synodu Biskupów w katedrze: W sobotę 14 października o godz. 12.00 w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem ks. kard. Grzegorza Rysia zostanie odprawiona Msza św. w intencji Synodu Biskupów, który obraduje w Rzymie. Będzie to również modlitwa w intencji Pasterza Archidiecezji Łódzkiej, by owocnie wypełniał nowe zadania wynikające z przynależności do Kolegium Kardynalskiego.
 15. Piotrkowska Jesień Organowa: Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ognisk Artystycznych w Piotrkowie Tryb. zapraszają społeczność Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Tryb. do udziału w koncertach w ramach Piotrkowskiej Jesieni Organowej 2023. Program koncertów (wstęp wolny; prowadzenie koncertów: Monika Cecotka):
  a. piątek 13 października 2023 r. godz. 19.00, Kościół Ewangelicki, ul. Rwańska, Radosław Kuliberda – organy; Robert Stefański – klarnet
  b. piątek 20 października 2023 r. godz. 19.00, Bazylika Mniejsza p.w. Św. Jakuba Apostoła, ul. Krakowskie Przedmieście, Adam Klarecki – organy; Karol Lipiński-Brańska – skrzypce
 16. Komunikaty Wydziału Duszpasterstwa Kurii Archidiecezji Łódzkiej:
  a. Pielgrzymka grup Żywego Różańca do sanktuarium Matki Bożej Łaskiej odbędzie się w sobotę 14 października. Program (nastąpiła zmiana kolejności punktów programu):
  godz. 10.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. bp.. Ireneusza Pękalskiego;
  godz. 11.00 – konferencja o. Michała Szałkowskiego, dominikanina;
  godz. 11.45 – nabożeństwo różańcowe w Kaplicy Matki Boskiej Łaskiej;
  godz. 12.30 – posiłek dla wszystkich uczestników;
  – koncert;
  godz. 14.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, zakończenie pielgrzymkę
Msze święte

Niedziele i święta 7:00 9:00 10:30 12:00 18:00 (spowiedź w trakcie Mszy Św.)

Dni powszednie 7:00 18:00 (spowiedź w trakcie Mszy Św.)

Spowiedź w wakacje przed Mszą Św. i po jej zakończeniu gdy taka jest potrzeba.

Kancelaria

pon. 15:00 - 17:00
wt. 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
śr. 15:00 - 17:00
czw. 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
pt. 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00

W wakacje kancelaria czynna od pn. do pt. w godz. 15:00 - 17:00