Małżeństwo

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej):

  1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 4 miesiące, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
  2. Dowody osobiste.
  3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub akt ślu­bu cywilnego.
  4. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych.
  5. Zaświadczenie ukończenia katechezy przedślubnej (z Poradnictwa Rodzinnego).
  6. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub od­dzielne świadectwa z religii).
  7. Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego z parafii jednego z narze­czonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa).

Uwaga! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. I, II i III (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w urzędzie państwowym lub kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogo­sławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego! Rezer­wacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się do zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa, na 10 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i potwierdzeniami spowiedzi).

Msze święte

Niedziele i święta 7:00 9:00 10:30 12:00 18:00 (spowiedź w trakcie Mszy Św.)

Dni powszednie 7:00 18:00 (spowiedź w trakcie Mszy Św.)

W wakacje nie ma Mszy Św. w tygodniu o 7:30. Spowiedź w wakacje przed Mszą Św. i po jej zakończeniu gdy taka jest potrzeba.

Kancelaria

pon. 15:00 - 17:00
wt. 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
śr. 15:00 - 17:00
czw. 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00
pt. 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00

W wakacje kancelaria czynna od pn. do pt. w godz. 15:00 - 17:00